Kontakt os E-mail Om VA

VisioRead/ VisioRead Colour
VisioChrom/ VisioPan
DATEmark
ColorVision/ PacVision
OEM systemer

Anvendelse
Løsningen
Download
Om VA

OEM systemer

Vision Automation kan levere løsninger til de fleste vision opgaver. Mere end 95 % af alle opgaver løser vi udelukkende med vores standardsystemer. Det kan dog ske, at vi møder en opgave, hvor vores standardværktøjer er utilstrækkelige. Vi vurderer så, om der findes en løsning ved en udvidelse af et standardværktøj eller om der eventuelt bør tilføjelses et helt nyt værktøj i systemet. Gennem et standard visionsystems livscyklus laver vi mange forbedringer, udvidelser og nye værktøjer.

I visse tilfælde er opgaven så specialiseret, at den ikke passer indenfor rammerne af et standardsystem. Sådanne opgaver ses oftest i forbindelse med naturprodukter og produkter, der ikke er strukturerede eller hvor grænserne mellem accepteret produkt og kasseret produkt er ikke kan beskrives simpelt.

Slicing - Kød i skiver

Produkter:
Bacon af forskellige typer både stribet og 'back' i forskellige typer, størrelser og snitflader. Andre specialforarbejdede kødstykker, oste, etc.
Inspektioner:
Målinger af snitfladen. Snitfladens størrelse samt kød og fedt indhold bestemmes. Man ved nu hvor tyk næste skive skal skæres, så alle skiver har samme vægt.
Andre målinger som fedttykkelse, fedtfordeling, musklernes placering bruges til af opdele skiver i forskellige kvaliteter.
Kameraet er placeret i en noget kompliceret geometri så målingerne skal korrigeres for perspektiv.
System:
Specialsystem MKII m. 1 kamera.
Hastighed:
Op til 2000 skiver / minut.
Fordele:
Råvarebesparelse. Systemet sikrer at den mængde ekstra bacon, der skal i pakken for at opnå den 'rigtige' vægt er mindst mulig.
Note:
VA har et lignede system til automatisk måling af skinker.

Automatisk sortering af ispinde

Produkter:
Ispinde af variende typer, størrelser og udformninger - almindelige ispinde, 'Magnum'-pinde, tungespatler, corndog, etc.
Inspektioner:
Geometriske målinger som længde-, bredde- og tykkelsesprofiler og bestemmelse af deforme pinde i kategorier som 'sweep', 'propel', 'banan', og 'stemmejern'.
Overflademålinger af træfarve, knaster og misfarvninger.
Systemet opdeler pindene i første og anden sortering samt kassable.
System:
Specialsystem OS3/OS4 m. 3 kameraer incl. specialoptik og 'tæppelaser'.
Hastighed:
Op til 2000 pinde / minut.
Fordele:
Hurtig, konsistent og berøringsfri sortering af forskellige pindetyper.
Note:
VA har et lignede system automatisk sortering af spisepinde.

VHI - identifikation af hængejern

Produkter:
Hængejern med nummerplader - et hængejern er den bøjle en slagtet gris transporteres på igennem et slagteri - nummerpladen er en lille rustfri plade med et løbenummer.
Inspektioner:
Systemet aflæser nummerpladen uanset at pladen ses under forskellige 3D rotationer, skalaer og spejlvending.
Systemet har en række tillægs funktioner som kønsbestemmelse og kassation af defekte hængejern.
System:
Specialsystem VHI m. 4 uafhængige kameraer indbygget i tætte huse, har videotransmissions system til store kabel afstande.
Hastighed:
Op til 4 aflæsninger i sekundet.
Fordele:
Anvendes til at styre grisens vej gennem slagteriet. Identifikationskonceptet er meget robust, da nummerpladen ikke beskadiges frost eller åben ild - og så er den tillige læsbar for mennesker.
Note:
Vision Automation har patent på dette system.

En af Vision Automations store kundegrupper er producenter af farmaceutiske pakkemaskiner, hvor vi er fast underleverandør til mange af de førende europæiske leverandører. Samarbejdet med disse kunder har resulteret i en uvurderlig mængde erfaring. En erfaring vi har udnytter til løbende at skabe bedre produkter. Disse kunder bruger i vid udstrækning vores standard visionsystemer - i visse tilfælde under eget navn. Vi kendes på, at vi leverer yderst fleksible og pålidelige løsninger, der virker fra dag ét.

Vision Automations kan levere løsninger og visionsystemer til de fleste formål. Vi forsøger at minimere mængden af specialudvikling til enkeltstående opgaver. Vi ved, at vi anvender vores udviklingsressourcer bedst ved at fokusere på udvikling, der kan bruges i en række systemer. Vi forsøger derfor altid i første omgang en løsning med et standardsystem eller med en tilføjelse af et nyt værktøj i et standardsystem. Hvis opgaven falder helt udenfor rammerne at et standardprodukt, vurderer vi fra sag til sag, om vi ønsker at indgå i et udviklingsprojekt af et egentligt specialsystem.

Måling / evaluering af skinker
Måling / evaluering af skinker

Vi ved, at vi anvender vores udviklingsressourcer bedst ved at fokusere på udvikling, der kan bruges i en række systemer.