Kontakt os E-mail Om VA

VisioRead/ VisioRead Colour
VisioChrom/ VisioPan
DATEmark
ColorVision/ PacVision
OEM systemer

Anvendelse
Løsningen
Download
Om VA

Anvendelse

Tekster - Batch information

Produkter:
Vigtig trykt information skrevet under produktion - ofte udløbsdato, batch nummer, produktionsdato, prisoplysninger etc. Tiltryk foregår ofte med 'hot-stamp', 'termo-transfer' ink-jet, laser ol. Trykket laves direkte på produkterne eller på deres indpakningsmateriale.
Inspektioner:
Systemet læser teksterne fra en referenceskrifttype og en alfanumerisk indtastning. Alle skrifttyper kan specificeres - også ikke latinske skrifter. Systemet inspicerer for manglende tryk, delvist manglende eller defekte bogstaver, forkert placeret tryk, forkert indhold i teksten og tryk med for lav kontrast.
Bogstaver, der ikke ligner det specificerede referencebogstav godt nok eller som kan forveksles med andre bogstaver i skrifttypen, kasseres. Krydscheck eliminerer enhver mulighed for misforståelser selv ved tryk af ringe kvalitet.
System:
Standardværktøj i VisioRead / VisioRead Colour og DATEmark.
Hastighed:
VisioRead < 10mS. DATEmark < 100mS - det samlede antal bogstaver ,der læses, har kun ringe eller ingen indflydelse på inspektionstiden.
Fordele:
Sikkerhed for at al information trykt i processen er 100 % læseligt på alle produkter.
Note:
Denne anvendelse er en af de mest almindelige, og en som vores systemer løser meget godt. Ofte set med et ekstra kamera, som laver en anden måleopgave på det samme produkt i en anden inspektionsposition.

Tekster - Varenumre og simple koder   (top)

Produkter:
Diverse tal og simple koder (som pharma kode og lignende) på produkter eller pakkemateriale som identificerer den produktkomponent, der anvendes. Ofte identificerer varenummeret / koden produktets indhold, styrke, land osv.
Inspektioner:
Systemet læser teksterne fra en referenceskrifttype og en alfanumerisk indtastning. Skrifttypen opsamles direkte fra komponenterne. Når der bruges simple koder bruges en skrifttype, hvor man bruger et bogstav som alias for en kombination af tynde og tykke streger og mellemrum. Systemet verificerer, at alle produkter har det rigtige varenummer, og derved at kun korrekte produkt komponenter og pakkemateriale anvendes. Krydscheck eliminerer enhver mulighed for misforståelser, selv når numrene er af ringe læsekvalitet.
System:
Standardværktøj i VisioRead / VisioRead Colour og DATEmark.
Hastighed:
VisioRead < 4mS. DATEmark < 40mS - det samlede antal bogstaver, der læses, har kun ringe eller ingen indflydelse på inspektionstiden.
Fordele:
100 % sikkerhed for at kun korrekte produktkomponenter og indpakning anvendes.
Note:
Denne anvendelse laves ofte i en kombination af både numre og koder, når kunder ønsker at eliminere de store uhåndterlige og ofte udløbne koder med et mere behageligt og menneskeligt læsbart alternativ - almindelig tekst.

Tekster - Serienumre og lotterier   (top)

Produkter:
Tal, som skrives under produktion, der identificerer det enkelte produkt som serienumre, klokkeslæt, og andre tekster som for eksempel "du har vundet" / "nitte". Normalt på produkter og deres indpakning, pengesedler, pas og diverse lotterilodder.
Inspektioner:
Systemet læser teksterne fra en referenceskrifttype og en alfanumerisk indtastning. Skrifttypen opsamles direkte fra komponenterne.
I denne type læsning kan vi ikke optimere aflæsningen, men vi må søge hver enkelt bogstavs position individuelt og finde sekvensen. Det er svært at udføre denne aflæsning hurtigt.
System:
Standardværktøj i VisioRead og VisioRead Colour.
Hastighed:
VisioRead < 40mS
Fordele:
100% sikkerhed for at serienumre og 'tilfældige' tekster skrevet under produktionsprocessen er korrekte og læselige.
Note:
Denne anvendelse ses ofte i forbindelse med fleksible printere som ink-jet og lasere.

Tekster - Bogstaver på en cylinderflade   (top)

Produkter:
Tekster, som skrives under produktion, der enten identificerer det enkelte produkt eller som er et batchnummer. Normalt på produkter som injektionsflasker, plastic cylindre etc.
Inspektioner:
Systemet læser teksterne fra en referenceskrifttype og en alfanumerisk indtastning. Skrifttypen opsamles direkte fra komponenterne.
Systemet tager en serie billeder rundt om produktet og bruger informationen fra et billede til det næste, som på en film.
System:
Standardværktøj i VisioRead og VisioRead Colour.
Hastighed:
Afhængig af integrationen med maskinen normalt < 500mS til 360 grader.
Fordele:
100 % sikkerhed for at tekst skrevet på cylinderflade under produktionsprocessen er korrekt og læselig.
Note:
Denne anvendelse ses ofte i forbindelse med fleksible printere som ink-jet og lasere

2D - Kode-læsning og verifikation   (top)

Produkter:
Datamatrix koder, som skrives under produktion eller er fortrykt på produkt komponenter eller pakkemateriale. Koderne anvendes i stedet for almindelige stregkoder, fordi de kan indeholde meget mere information og kan skrives på en meget mindre overflade. De bruges oftest på små emner som farmaceutiske produkter, kosmetik, elektronik, og fly- og bildele.
Inspektioner:
Systemet kan læse og verificere koder baseret udelukkende på indholdet i billedet. Ved verifikation sammenlignes den læste kode mod alfanumerisk input.
Systemet kan læse ECC200 Standard koder med Reed-Solomon fejlkorrektion.
Største kode matrix er 26 x 26 punkter. Matricen skal være kvadratisk med 1 dataregion. Største fej vinkel mellem 'benene' på 'L'-et er 15 grader. Største højde-/breddeforskel 10 %.

Systemet kan dekode koder kodet med: ASCII, C40, EDIFACT og Base 256(AIM spec.). Koder kan læses i enhver (vilkårlig) rotationsvinkel, enhver skala og størrelse (intet behøver at blive specificeret i forvejen). Bedste resultater opnås for punktstørrelse større end 9 pixels.
System:
Standardværktøj i VisioRead / VisioRead Colour og DATEmark.
Hastighed:
VisioRead / VisioRead Colour < 10mS; DATEmark < 100mS.
Fordele:
Læsning og verifikation af 2D-koder selv under ikke optimale betingelser som i bunden af aerosoldåser, gennem plasticfolie, printet med én ink-jet klat per punkt etc. At få afløst lineære stregkoder og give mulighed på både læsning og skrivning af koder under processen. Kodens interne fejlkorrektion umuliggør fejlagtig læsning.
Note:
Verfikationsanvendelser ses oftest i forbindelse med pakkematerialer, hvor brugeren ønsker at læse både simple koder og 2D-koder. Læse- og verifikationsanvendelser ses mest sammen med ink-jet. 'Supermarkeds-' anvendelser findes, hvor produkter først samles og derefter splittes i en produktstrøm ud fra kodens indhold.

Farveidentifikation og -verifikation   (top)

Produkter:
Farvede produktkomponenter. Farven bruges normalt til at identificere indholdet af produktet. Status af produktet eller farven er en egenskab ved produktet i sig selv. Forbrugeren anvender ofte farver til genkendelse og identifikation af produkter.
Inspektioner:
Systemet identificerer farver ved brug af en gruppe referencefarver og ofte en referencefarve i billedet. Under verifikation kaldes farverne ved deres navn (rød, lyserød, orange osv.). Referencefarvegruppen opsamles direkte fra komponenterne. Læser teksterne fra en referenceskrifttype og en alfanumerisk indtastning.
Systemet sikrer, at den rigtige farve er til stede, og at ingen andre farver i referencegruppen er en bedre beskrivelse - krydscheck.
System:
Standardværktøj i VisioRead Colour.
Hastighed:
Typisk < 20 mS til farveidentifikation/-verifikation inklusive referencefarve.
Fordele:
100 % sikkerhed for, at alle farvede eller farvekodede produkter, der produceres, har rigtig farve og ikke kan forveksles med et produkt af anden farve.
Note:
Denne applikation findes ofte i forbindelse med farvede plasticdele, farvet tryk, bemalede produkter etc. Værktøjet bruges ofte sammen med de øvrige måle- og genkendelsesværktøjer til at inspicere for korrekt samling inklusive korrekt farve.

Farvekodelæsning   (top)

Produkter:
Farvede ringe eller streger normalt trykt eller malet på produktet eller dets komponenter. Farvekoder bruges til at identificere indholdet af produktet, de processer produktet har gennemgået eller den måde, det er sammensat på. Farvekoder findes mest på ampuller, ledninger og visse elektroniske komponenter.
Inspektioner:
Systemet identificerer farver ved brug af en gruppe referencefarver og ofte en referencefarve i billedet. Til verifikation indtastes en sekvens af farvenavne (rød, lyserød, orange osv.). Referencefarvegruppen opsamles direkte fra komponenterne.
Systemet sikrer, at den rigtige farvesekvens er til stede, og dermed at produkter eller samling er korrekt.
System:
Standardværktøj i VisioRead Colour / ColorVision.
Hastighed:
Typisk < 20 mS til farveidentifikation/-verifikation inklusive referencefarve.
Fordele:
100 % sikkerhed for at alle farvering/-streg kodede produkter, der produceres, har rigtig kode og at de rigtige komponenter anvendes.
Note:
Denne applikation findes ofte i forbindelse med fyldning og etikettering af ampuller og i blisterpakning, hvor hver blister indeholder en flere ampuller.

Montagekontrol   (top)

Produkter:
Ethvert produkt eller delmontage, der er sammensat af flere komponenter eller produkter, der er blevet forarbejdet, malet etc.
Inspektioner:
Systemet har en hel række værktøjer, der kan anvendes i kombination til at løse opgaven. Ofte bruges referencepunkter, tællere, måle- og farveværktøjer i kombination. Montagekontrollen inspicerer kvalitet ved at måle, hvor godt enkelte dele ligner, afstande mellem dele, farve etc.
System:
Standardværktøj i VisioRead / VisioRead Colour & DATEmark.
Hastighed:
Normalt < 10ms for VisioRead /VisioRead Colour og < 100ms for DATEmark.
Fordele:
100% sikkerhed for at alle dele er monteret i korrekt kvalitet, kvantitet, position, størrelse, farve osv.
Note:
Der findes et utal af denne type anvendelser. De ligner hinanden, bortset fra at de kritiske egenskaber er forskellige. Ofte bruges flere kameraer til at give flere billeder af emnet.

Inspektion for defekter   (top)

Produkter:
Ethvert produkt eller delmontage, der skal kontrolleres for defekter inden det næste trin i processen. Ofte gjort på det individuelle produktkomponent inden den monteres, forarbejdes, pakkes etc.
Inspektioner:
Systemet har en hel række værktøjer, der kan anvendes i kombination til at løse opgaven. Ofte bruges referencepunkter, tællere, måle- og farveværktøjer i kombination til at verificere komplekse emner. Andre værktøjer som ensartethed anvendes også ofte til mindre komplekse komponenter.
Inspektion for defekter foregår ofte ved at måle ligheder, dimensioner, farver, ensartethed af overflade etc.
System:
Standardværktøj i VisioRead / VisioRead Colour & DATEmark.
Hastighed:
Normalt < 10ms for VisioRead / VisioRead Colour og < 100ms for DATEmark.
Fordele:
100% sikkerhed for at alle dele har korrekt kvalitet, størrelse, farve osv. før de bruges i den efterfølgende proces.
Note:
Der findes et utal af denne type anvendelser. De ligner hinanden, bortset fra at de kritiske egenskaber er forskellige. Ofte laves flere samtidige inspektioner på en række produkter og ofte i flere forskellige kamerabilleder.

Positionering - Positionsangivelse   (top)

Produkter:
Positioner på et produkt eller en produktkomponent. Positioner afleveres til andet udstyr i et lukket kredsløb. Ofte skal produktet samles op, rettes op, roteres etc. for at kunne bearbejdes videre.
Inspektioner:
Normal bruger systemet referencepunkter, beregnede punkter og punkt til punkt værktøjer til at beregne positioner.
Positionerne er kalibrerede til koordinater i 'den rigtige verden' og angives med sub-pixel præcision.
System:
Standardværktøj i VisioRead / VisioRead Colour & DATEmark.
Hastighed:
Normalt < 10ms for VisioRead / VisioRead Colour og < 100ms for DATEmark.
Fordele:
Bestemme positionen af et produkt med visuelt input.
Note:
Denne opgave løses ofte i samarbejde med en fleksibel maskine - for eksempel robotter, XY-borde, og servo-styrede maskiner. Nogle gange med flere billeder i en grov til fin positionering eller som 'mål indtil positionen er ok'.

Blisterinspektion   (top)

Produkter:
Tabletter, dragéer, aflange produkter, flerfarvede kapsler, tyggegummi, ampuller etc. af forskellige størrelser, former og farver. Pakket i forskellige mønstre med enhver kombination af produkter. Anvendes ofte på blistermaskiner og andre termoformmaskiner.
Inspektioner:
Systemet har en lang række værktøjer udviklet til denne type opgaver. Blandt dem er verifikation af størrelse, form og position verifikation af farve og farvefordeling, farve pixeltællere og automatiske indlæringsfunktioner.
Systemet har flere specialværktøjer, som klarer 2-farvede kapsler, produkter med 2-farvede overflader etc.
System:
Standardværktøj i VisioChrom / VisioPan & ColorVision / PacVision.
Hastighed:
Alle systemer opfylder kravene til enhver af VA kendt blistermaskine både for multibillede intermitterende drift og i kontinuert drift.
Fordele:
100 % sikkerhed for at alle pakkede produkter er fyldt med acceptable produkter af rigtig størrelse og farve.
Note:
Denne anvendelse er en speciel variant af inspektion for defekter, som muliggør nem håndtering af flere produkter. Denne slags system bruges også til inspektion af andre produkter, som produceres eller pakkes i et mønster som i støbeforme eller pakket i formet pakkemateriale.
Batch information - Standardværktøj i VisioRead / VisioRead Colour og DATEmark
Batch information - Standardværktøj i VisioRead / VisioRead Colour og DATEmark

Læs om følgende emner til venstre