Kontakt os E-mail Om VA

VisioRead/ VisioRead Colour
VisioChrom/ VisioPan
DATEmark
ColorVision/ PacVision
OEM systemer

Anvendelse
Løsningen
Download
Om VA

Løsningen

Vi skaber løsninger med vores vision systemer. Vi fokuserer på løsningen - visionsystemet er vores redskab. Vi gør os umage for at finde den rigtige løsning - velfungerende, robust, betjeningsvenlig og med minimalt vedligehold.

Første trin er at få fastlagt opgaven. Sammen med brugeren laver vi en beskrivelse af opgaven. En del af beskrivelsen er ofte vareprøver, tegninger og billeder. Opgavebeskrivelsen skal være god nok til at begge parter forstår, hvad der skal foregå. Vi bruger udelukkende vores mest erfarne ingeniører i denne proces så fokus kan holdes på de relevante problemstillinger. Ofte er en kort samtale nok til at vi kan beskrive opgaven tilstrækkeligt. Beskrivelsen er en fast del af VA's tilbud og udføres normalt gratis.

Næste trin er en analyse af opgaven. Analysen består ofte et lille forsøg, hvor vareprøver måles med et visio system. Forsøget laves for at fastlægge komponenter, belysning, kameraplacering og målemetoder. Under forsøget laves ofte en billedserie, som indgår i funktionsbeskrivelsen. Analysen gennemføres af en erfaren projektingeniør på få timer. Denne undersøgelse er gratis og i langt de fleste tilfælde tilstrækkelig til at fastlægge løsningen fuldstændigt. Alle vision-løsninger er forskellige, fordi opgaverne aldrig er ens. Til trods for de meget forskellige opgaver kan vi i langt de fleste tilfælde løse opgaven med af et af vores standard visionsystemer.

Vi kender nu opgaven og en teknisk løsning. Vi beskriver, hvordan løsningen fungerer ud fra specifikationen - herunder hvordan de optiske komponenter skal placeres, hvilke måleværktøjer, der er anvendt, og selve funktionen i praksis - ofte med hjælp af billedserien direkte fra visionsystemet. Vi laver en komplet liste over det udstyr, der skal bruges til at løse opgaven, og angiver naturligvis en fast pris.

Vi prøver at være effektive og undgå at spilde vores kunders tid og penge på frugtesløse undersøgelser og irrelevante problemstillinger. Vi har erfaring fra talløse opgaver og samtaler med både brugere og maskinkonstruktører. Vi bruger vores viden og erfaring til hurtigt og effektivt at nå frem til en løsning, som virker i praksis. Vi prøver at holde en 'no nonsense' attitude til vores løsninger - vi giver så klare svar og præcise oplysninger som muligt. Vi kommunikerer åbent med vores kunder uden unødvendigt teknologisludder og attituder. Vi fortæller også hvis vi ikke tror på opgaven - vi ønsker ikke at implementere en 99 % løsning, hvis man forventer 100 % eller at installere et visionsystem, hvor man kan nøjes med at bruge en fotocelle.

En løsning med et vision system kan ikke forklares fuldt ud i ord og døde billeder. Et rigtigt indtryk af løsningen får man kun ved at se det i praksis. Vision Automation anbefaler, at De insisterer på at få en demonstration af vision systemet og løsningen med egne produkter, hvis overhovedet muligt.

Visionsystemer er meget forskellige i virkemåde og brug - det vil stå klart, når man ser det - seeing is believing.

Visionsystemet skal bygges sammen med en maskine. Placering og integration af komponenterne i maskinen skal fastlægges. Vi ved af erfaring, hvilke oplysninger en maskinkonstruktør og en PLC programmør skal have for at kunne skal have for bygge vores system på en maskine. Sammen med de opgavespecifikke dokumenter leverer vi standardvejledninger og komponentdokumentation klar, så konstruktionen kan begynde med det samme. Vi søger for at løsningen er robust og kan integreres sikkert uden at der stilles urimelige krav til maskintolerancer, produkttransport ol.

Standard brugerdokumentation består af systemmanual, styklister, diagrammer, vedligeholdelsesbeskrivelse. Til farmaceutiske kunder tilbyder vi ekstra dokumentation i form af bl.a. IQ/OQ testprocedurer.

Normalt deltager Vision Automation i installation, test og idriftsættelse af vision systemet. Vi har ofte usædvanlig korte installationstider, fordi både vi og vores systemer er godt forberedt på, hvad der skal foregå. En almindelig installation kan, hvis den forberedes godt, gennemføres på ca. 2 dage inklusive uddannelse af operatører og teknikere.

Nye produkter og ændrede krav til eksisterende produkter stiller nye krav til visionsystemet i fremtiden. Da vores vision systemer er opbygget som en værktøjskasse er der en god chance for, at ændrede forudsætninger kan klares alene ved en lille ændring i systemets indstilling. Eventuelt kan systemet ændres lidt ved tilføjelse af et ekstra kamera eller ved installation af en nyere version af systemets software. Vi udvider løbende systemernes 'værktøjskasser' med nye værktøjer, når der efterspørges løsninger, som ikke umiddelbart kan dækkes af de nuværende værktøjer.

Hvis De søger en professionel vision løsning, der lever op til Deres forventninger fra start til slut - kontakt Vision Automation.

2D kode - læsning og verifikation  - Standardværktøj i VisioRead / VisioRead Colour and DATEmark
2D kode - læsning og verifikation - Standardværktøj i VisioRead / VisioRead Colour and DATEmark

Alle vision-løsninger er forskellige, fordi opgaverne aldrig er ens. Til trods for de meget forskellige opgaver kan vi i langt de fleste tilfælde løse opgaven med af et af vores standard visionsystemer.